Kedves Szülők!     

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2018-19-es tanévben tanköteles lesz.

Iskolánk a Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája. Tagintézményünket a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, a tudás megszerzése.

Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. 

Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket – mind a napköziben, mind a szakkörökön – a lehető legaktívabban töltsék.

Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényeges számukra, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömteli tanulás színtere legyen.

Tagintézményünk egyedi sajátossága:

  • idegen nyelv oktatása első osztálytól
  • tehetséggondozás
  • felzárkóztatás.
  • családias légkör

A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, a tehetségek, a tanulási nehézséggel küzdők együttnevelését tanórai differenciálással, külön foglalkozásokkal valósítjuk meg alsó és felső tagozaton egyaránt. 

Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet, az idegen nyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Negyedik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását. 

Nyelvoktatás
Tanított idegen nyelvek: angol, német.  Az idegen nyelvet a helyi tantervünkben leírtaknak megfelelően 1. évfolyamtól oktatjuk.

Szabadidős tevékenységek: Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves-, kulturális-, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás, stb).

A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk. ( angol, matematika, néptánc, színjátszó, anyanyelvi, furulya, gitár, természetismeret, énekkar, kézműves és képzőművészeti, sakk, sportkörök. )

Napközi, ügyelet:  igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk a napközis ellátást 16:00-ig. A napközi 1-4. évfolyamon egy osztály, egy napközis csoport jelleggel működik. Előzetes igényfelmérés alapján pedagógus felügyelettel ügyeletet biztosítunk, reggel: 6:30-7:45-ig és délután:16:00-17:00-ig. 

Hagyományőrző programjaink: Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására:

Barátságos, jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel várjuk a gyerekeket. A tanév első hónapjában óvoda-iskola jelleggel szoktatjuk gyermekeinket az új közösségbe és az iskolás életmódhoz. 

Tisztelt Szülők! 

Szeretettel várjuk Önöket programjainkra gyermekükkel együtt, hogy iskolánkkal jobban, élet közelből megismerkedhessenek! 

  1. november 16. mazsolázó
  2. február: Nyitott kapuk
  3. április 17. 14.00-18.00 Húsvétváró
  4. június 7. 15.00-22.00 Kerti Parti

A CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskolája körzetének utcajegyzéke

ADY ENDRE UTCA

ALMA UTCA

ARANY JÁNOS UTCA

ATTILA UTCA

BARÁTSÁG UTCA

BATTHYÁNY UTCA

BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA

BOCSKAI ISTVÁN UTCA

DARÁNYI IGNÁC UTCA

DEMBINSZKY UTCA

DOB UTCA

EGYETÉRTÉS UTCA

FEKETE JÁNOS UTCA

FOHÁSZ UTCA

FŐ UTCA PÁRATLAN (7-TŐL)

FŐ UTCA PÁROS (12-TŐL)

FÖVENYI UTCA

GÉZA UTCA

GŐZHAJÓ UTCA

ISTVÁN UTCA

 JEGENYE UTCA

JÓZSEF UTCA

KENDERFÖLDEK UTCÁJA

KERESZT TÉR

KÉTÁGÚ UTCA

LILIOM UTCA

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA

MÓRA FERENC RAKPART

MÓRICZ ZSIGMOND UTCA

MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA

NYÍLT UTCA

PACSIRTA UTCA PART UTCA

PERCZEL MÓR UTCA

PIROSKA JÁNOS TÉR

RÉV ISTVÁN UTCA

RÓZSA FERENC UTCA

SÍP UTCA

SUGÁR UTCA

SZENT IMRE UTCA

SZÉP UTCA

SZŐLŐHEGYI UTCA

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA

TANYA PÁRATLAN (1727-TŐL)

TANYA PÁRATLAN (913-TÓL 1201-IG)

TANYA PÁROS (1728-TÓL)

TANYA PÁROS (914-TŐL 1200-IG)

THÖKÖLY IMRE UTCA

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN UTCA

ÚJ UTCA

VASVÁRI PÁL UTCA

VILLÁM UTCA

ZSILIP UTCA

ZSINOR UTCA