screenshot

Intézményünk, a CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskolája a Szent József templom és plébánia épülete mellett, a Piroska János tér 3. alatt helyezkedik el. Iskolánkban a 2009/10-es tanévben teljes körű felújítás történt. 2011 januárjától megszépült, minden igényt kielégítő, korszerűen felszerelt épület fogadja a gyerekeket. A Piroskavárosban mindig is létezett iskola: 1907-ben először az állam, majd 1927-ben az egyház is emeltetett épületet az oktató-nevelő munka számára. Az iskola a város kulturális központja volt, és szándékaink szerint maradt is egészen napjainkig. Erősségünk az emberi tényező, az empatikus képességekkel rendelkező, elhivatott nevelőtestület. Másik erősségünk a szülői ház és a nevelőtestület közötti jó kapcsolat, a családias légkör.

Iskolánk vonzereje:

 • angol/német nyelv tanítása első évfolyamtól, emelt óraszámban
 • emelt óraszámban oktatjuk még a matematikát, a magyar nyelvet és az informatikát
 • évek óta tanítványaink kiemelkedő eredményeket érnek el a járási-, megyei-, és országos tanulmányi versenyeken
 • biztosítjuk tanulóink számára az esélyegyenlőséget
 • úszás- és néptánc oktatás a mindennapos testnevelés keretében
 • a mindenkori 2. osztályosok erdei iskolában mélyítik el tudásukat
 • erdélyi körúton vesznek részt hetedikes tanulóink a „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően
 • rendszeresen szervezünk nyári tábort
 • olyan tudást adunk tanulóinknak, amellyel megállják helyüket a felsőbb iskolákban
 • a Piroskavárosi Gyermekekért Alapítvány támogatja programjainkat és tehetséges tanulóinkat
 • az iskola elfogadó, nyugodt légköre lehetővé teszi a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolába
 • tanulóink kulcskompetenciáit, alapvető készségeit, képességeit az életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlesztjük
 • a tehetséggondozás és felzárkóztatás során egyre több tanulónk jut el saját képességei maximumára
 • a digitális írástudás felhasználói és alkalmazói szinten minden tanuló számára elérhető
 • tanulóink minden segítséget megkapnak hátrányaik leküzdéséhez, a továbbtanuláshoz és a társadalomba való beilleszkedéshez
 • az országos kompetenciamérések eredményei elérik az országos átlagot.

Az iskola tanulói létszáma a 2017/18-as tanévben 280 fő volt. 13 osztályban és 10 napközis csoportban folyik az oktató-nevelő munka. Iskolánkban évek óta emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket. A tanulók első osztályban választhatnak az angol, illetve a német nyelv között, amelyet 1. évfolyamon heti 1, 2. évfolyamon heti 2, 3-4. évfolyamon heti 3, 5-8. évfolyamon heti 4 órában tanulnak. Kiemelkedő az intézményben folyó szakköri, tehetséggondozó vagy középiskolára felkészítő tevékenység. Többek között ennek köszönhető, hogy tanulóink egyre nagyobb sikereket érnek el a különböző járási, megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken. 

A szülőkkel való kapcsolattartás iskolánkban példaértékű. Az SZMK üléseken való jelenlét, a fogadó órák, szülői értekezletek látogatottsága meghaladta az előző évit. Az iskolai programokat is sok szülő látogatja. Nagy sikere volt a Ferences-családi napnak, sokan vettek részt az őszi kiállítás megnyitón, az Egészség-hét programjain, a hulladékgyűjtésen, hagyományos karácsonyi rendezvényeinken. A karácsonyfa is szülői felajánlásból díszítette az iskolát. Elindult az idén egy teljesen új kezdeményezés, a „Nagyi-klub”, aminek a vártnál is jobb visszhangja van. Egy tanévben legalább két szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök. 8. osztályban pályaválasztással/továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezletet szervezünk. 5. évfolyamon, a tanév elején, az évfolyamon tanító valamennyi nevelő részt vesz a közös bemutatkozó szülői értekezleten, ahol megismerhetik a szülők az osztályban tanító nevelőket és a követelményrendszert. Rendszeresen tartunk fogadó órákat, de probléma esetén a szülő bármikor kérheti a nevelők segítségét.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében számos tevékenységet valósítunk meg (Tanévnyitó ünnepély, Ferences családi nap, Mikulás, Lucázás, Karácsonyi Hangverseny, Adventi gyertyagyújtás, Betlehemes műsor, Vízkereszt Egészséghét) Tanulóink aktívan részt vesznek a Diák Önkormányzat munkájában.

Tanulócsoportok száma, összetétele, tanulólétszám alakulása

  1.

 Tanulólétszám: 

októberi nyitólétszám:
félév végi létszám:

283
280

  2.

 Tanév során távozottak száma:

 

  10

  3.

 Tanév során érkezettek száma:

 

  10

  4.

 Beiratkozott első osztályosok: 43 fő

 felvett tanulók:

  39

  5. 

 Végzettek száma: 52 fő

gimnáziumba

szak-gimnázium-,

szakközépiskolába felvettek száma:

8 osztályos gimnázium 

  15
  26
  11
   4

  6.

 Bejáró tanulók száma:

 

   3

  7.

 Iskolába járás alól felmentett magántanulók száma:

 

   5

  8.

 Tanulócsoportok száma:

 

  13

  9.

 Napközis csoportok száma:

 

  10

 10.

 Napközis tanulók száma:

 

 216

 11.

 Kitűnő tanulók száma:

 

  36

 12.

 Elégtelenek száma:

 

  29

 13.

 Tanulmányi átlag:

 

   4,32

 14.

 Mulasztott órák száma:                     

igazolt órák:
igazolatlan órák:

 6865
5 óra (1fő) 

 15.

 Előző tanév átlaga:

 

    4,3

 16. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók

 

  39

 17.

 Hátrányos helyzetű tanulók száma:

 

    9

 18.

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:

 

  19

 19.

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők száma

 

 
  48

 20.

 Tanulói fegyelmi ügyek száma:

 

    0Az osztályok

évfolyam

 1. o.

2. o

3.o

4. o

5.

6.

7.

8.

összesen

osztály

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.

5.a

5.b

6.

7.a

7.b

8.

13

létszám

21

22

19

19

23

20

24

13

18

26

25

26

24

280

évfolyam

43

38

43

24

31

26

51

24

21,5/

osztály

 Napközis csoportok száma, létszáma:

évfolyam

 1. o.

2. o

3.o

4. o

5.

7.

6.

8.

 

osztály

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.

5.a

5.b

7.a

7.b

6.

8.

13

csoport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

10

létszám

21

22

19

19

22

20

23

8

14

17

7

15

9

216

csoportlétszám

21

22

19

19

22

20

23

22

24

24

21,6Egyéb csoportok

Tehetséggondozás

 

Csoport neve

létszám

Csoportvezető

1.

alsós matematika tehetségek

29

Birk Eszter

2.

angol tehetséggondozó felsős

17

Deák-Sütő Zsuzsa

3.

differenciált matem. 3.

19

Tóth Katalin

4.

differenciált német

22

Kovácsné Baranyi Margit

5.

tehetséggondozó angol

15

Jovan Gabriella

6.

differenciált magyar 1

15

Kádár Andrea

7.

differenciált matem. 2

13

Juhászné Gáspár Éva

8.

differenciált magyar 3

15

Kollátné Kollár Ilona

9.

differenciált matem. 3.a

16

Birk Eszter

10.

differenciált matem. 3.b

14

Sarusi-Kis Judit

11.

differenciált matem. 4

14

Sarusi-Kis Judit

12.

differenciált matem.6

13

Kecskésné Krizsán Katalin

13.

differenciált matem.8

22

Cseri Gábor János

 

 

224

 

Felzárkóztatás

 

Csoport neve

létszám

Csoportvezető

1.

alsós felzárkóztató matematika

21

Birk Eszter

2.

differenciált idegennyelv

19

Jovan Gabriella

3.

differenciált magyar 2

17

Szepesiné Pálfi Erika

4.

differenciált matem. 1

14

Oravecz Dorina

5.

differenciált magyar 3.a

13

Papp Gabriella

6.

differenciált magyar 4

13

Szepesiné Újvári Ildikó

7.

differenciált magyar 5

19

Pintér Erika Zsuzsanna

8.

differenciált matematika 4.

11

Némethné Berkes Aranka

9.

differenciált magyar 7

14

Berkes Attila Sándorné

10.

angol felzárkóztató felsős

14

Deák-Sütő Zsuzsa

 

 

155

 

 

Szakköri csoport

 

 

Csoport neve

létszám

Csoportvezető

1.

foci szakkör

23

Torma Imre

2.

informatika 1. csoport

18

Farkas Márta

3.

informatika 2. csoport

17

Farkas Márta

4.

tollaslabda szakkör

18

Birk Eszter

 

 

76

 

 

Énekkar

 

Csoport neve

létszám

Csoportvezető

1.

énekkar alsó

27

Oláhné Bencsik Mónika

2.

énekkar felső

20

Némethné Berkes Aranka

 

 

47

 

 

Egyéb szervezett csoport

 

Csoport neve

létszám

Csoportvezető

1.

Lemorzsolódással veszélyeztetettek fejlesztése

14

Palásti Éva

2.

Pályaorientációs csoport

24

Sarusi-Kis Judit

 

Sportkör

 

Csoport neve

létszám

Csoportvezető

1.

mazsorett

14

Papp Gabriella

2.

sport alsó

24

Torma Imre

3.

sport felsős fiú

26

Gál Lajos

4.

sport felsős lány

24

Palásti Éva

 

 

88

 

 

Személyi feltételek alakulása:

 Tagintézmény-vezető:

  1

 Tagintézmény-vezetőhelyettesek 

  1

 Tanítók száma:

 15

 Közülük Pedagógus II

  6

 Tanárok száma:

 12

 Közülük Pedagógus II

  6

 Mesterpedagógus

  2 

 Gyakornok

  0

 Minősítésre jelentkezett

  1

 Óraadó nevelők száma:

  0

 Nem végzettségének megfelelő munkát végez:

  0

 Pedagógiai asszisztens:

  1

 Diákönkormányzati nevelő

  1

 Iskolatitkár:

  1

 Takarítónő:

  2,5

 Karbantartók száma:

  1

Közfoglalkoztatottak száma:

  3